شابلون-زیبایی-فک-و-صورت.

شابلن زیبایی فک و صورت

همیشه کسانی که دندان مصنوعی طراحی میکنند درگیر دغدغه سایز دندان مصنوعی برای بیمار می باشند.ا توسط  این شابلن که در این شرکت طراحی و ساخت شده می توان به راحتی سایز دقیق دندان مصنوعی را برای بیمار در نظر گرفت.

شابلون-زیبایی-فک-و-صورت.

مزایا:

1.اندازه گیری دقیق VD

2.اندازه گیری تمام دندانها در محور سه بعدی

3.اندازه گیری فاصله بین دندان ها وفک

4.اندازه گیری تمام اجزا صورت

5.نسبت بانک اطلاعاتی چهره

 

توصیف اختراع

عنوان اختراع:

(شابلون زیبایی فک و صورت و VDR جهت ساخت دندان مصنوعی)

زمینه فنی اختراع:

(تجهیزات پزشکی و دندان پزشکی)

مشکل فنی:

در صورت و چهره انسان نسبت ها و استانداردهای خاصی بین اعضای چهره وجود دارد. که باعث جذابیت چهره فرد می شود. این نسبتها به صورت خدادادی و ژنتیکی در چهره های نرمال وجود دارد. در بعضی ناهنجاری های مادرزادی فک و صورت و یا در اثر تروما، ممکن است این نسبت ها دستخوش تغییراتی شده که در نتیجه باعث کاهش جذابیت بصری چهره می شوند. علاوه بر این با تغییر این نسبت ها مشکلاتی در تنفس، جویدن و بلع افراد بروز می کند. هدف از انجام برخی از جراحی های فک و صورت درمان و اصلاح این ناهنجاری ها می.باشد. که پزشکان این نسبت ها را با روش های سنتی و به صورت چشمی و بصری اعمال می کنند و این امر سبب کاهش دقت، ظرافت و کیفیت در جراحی می شود. و بعضا بیمار پس از جراحی اعلام نارضایتی می.کند. علاوه بر جراحی های فک و صورت، در ساخت دندان مصنوعی و پروتزهای دندانی نیز، این نسبتها باید مد نظر قرار گیرند. زیرا عدم دقت به این نسبت ها در ساخت دندان مصنوعی و پروتز دندانی باعث کاهش زیبایی بصری فرد شده و مشکلاتی در تنفس، تکلم،جویدن و بلع به وجود می آورد. در نتیجه بیمار از دندان مصنوعی و یا پروتز ناراضی می.باشد. نکته بعد این است که در بیمارانی که مشکل بی دندانی دارند، و یا کهولت سن دارند، پس از مدتی مشکل تحلیل فک اتفاق میافتد که این امر سبب تغییر در نسبت های گفته شده می شود. در نتیجه برای این بیماران نیز باید این نسبت ها را در نظر گرفت. اما دندان پزشکان و دندان سازان یا اصلا به این نسبتها توجهی ندارند(در نتیجه دندان مصنوعی ساخته شده از دقت و ظرافت برخوردار نبوده و مشکلات زیادی را برای بیمار به وجود می آورد) و یا از روش های سنتی و چشمی برای اعمال این نسبت ها استفاده می کنند (که در اینصورت هم دندان ساخته شده ظرافت،دقت و کیفیت لازم را نداشته و مشکلاتی در تکلم، جویدن و بلع بیمار به وجود می آورد). در خارج از کشور برای اعمال نسبت های زیبایی در دندان مصنوعی و پروتزهای دندانی از اسکنرهای سه بعدی خاصی استفاده می شود. که این روش بسیار گران قیمت بوده و تعداد بسیار اندکی از دندان پزشکان از این روش استفاده می کنند در نتیجه برای همه بیماران در دسترس نیست. کاربری این دستگاه ها و استفاده از آنها نیز برای پزشکان راحت نبوده و احتیاج به آموزشهای تخصصی دارد.