با هدف خدمت به بیماران دهان و دندان که دچار مشکلاتی از قبیل موارد زیر هستند اقدام به پژوهش های علمی و نهایتاَ ثبت اختراع برای رفع مشکلات ذکر شده نمودند.

 

- تحلیل فک و لثه (ریج) که باعث لقی دندان مصنوعی می شود .

- بیماران دیابتی و آفت ناشی از دندان مصنوعی 

- خشکی دهان ناشی از دندان مصنوعی 

- حالت تهوع ناشی از دندان مصنوعی